Dokumenty programowe

Są to w większości dokumenty zebrane ze stron eeagrants.org oraz eog.gov.pl i, pomimo bieżącego weryfikowania ich aktualności, mogą się zdarzyć rozbieżności, przy czym wiążące są wersje pochodzące ze stron źródłowych, dlatego korzystanie z poniższych plików odbywa się na własne ryzyko.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać na adres e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl

Wytyczne dot. informacji i promocji

Komunikacja i identyfikacja wizualna Funduszy EOG i Funduszy Norweskicg 2014–2021 - tłumaczenie na język polski Pobierz dokument

Wytyczne dot. programów edukacyjnych

Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” - tłumaczenie na język polski. Pobierz dokument

Wytyczne dot. wyników

Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników - tłumaczenie na język polski (wersja aktualna z 2019 roku). Pobierz dokument

Wytyczne finansowe

Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (wersja z września 2018 roku) Pobierz dokument