Spotkanie w Liechtensteinie

W dniach 4-6 września 2018 roku, braliśmy udział w spotkaniu Operatorów Programów (POs) oraz Partnerów Programu z Państw-Darczyńców (DPPs). Tematyka spotkania była ściśle związana z Programem Edukacja.

Pierwszego dnia mieliśmy okazję porozmawiać o realizacji Programu w Polsce bezpośrednio z DPPs, przy udziale przedstawiciela Biura Mechanizmów Finansowych (BMF) oraz polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK). Na spotkaniu tym padły ważne ustalenia i deklaracje, mające wpływ na kształt Programu w Polsce.

Następnie, spotkaliśmy się z Panią Dominique Hasler, Minister Spraw Wewnętrznych, Edukacji i Środowiska w Liechtensteinie.

Drugiego i trzeciego dnia, uczestniczyliśmy w omawianiu postępów prac nad programami w poszczególnych państwach  oraz tematycznych prezentacjach, zawierających cenne wskazówki dot. wdrażania programów.

Udział w spotkaniu został sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.