Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wdrażany w latach 2008-2011. Podsumowanie działań. – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wdrażany w latach 2008-2011. Podsumowanie działań.

Publikacja stanowi próbę podsumowania działań podejmowanych w ramach FSS w latach 2008-2011, pokazania osiągnięć Benerficjentów jak również zaakcentowania wpływu, jaki na polską oświatę i szkolnictwo wyższe miały projekty realizowane w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Pobierz dokument