Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Dane teleadresowe

Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48/22 46 31 650
fax +48/22 46 31 028

Zgłoś nieprawidłowści

Wszelkie nieprawidłowości dot. strony lub realizacji Programu
czy poszczególnych projektów można zgłaszać do Operatora Programu
za pośrednictwem adresu e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl.

Skargi i uzasadnione podejrzenia nieprawidłowości można składać również do dowolnej z poniższych instytucji:

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
E-mail: eog@miir.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych

Biuro Mechanizmów Finansowych
Rue Joseph II, 12-16, 1000 Bruksela, Belgia
E-mail: alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych

Henning Stirø
E-mail: hst@efta.int
Tel: +32 (0) 2 211 18 80

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Riksrevisjonen)

Riksrevisjonen
Skr. poczt. 8130 Dep, 0032 Oslo, Norwegia
E-mail: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no
Tel: +47 22 24 10 00
Komunikat
UWAGA: Strona jest jeszcze w budowie.
Prosimy o cierpliwość.
Wkrótce (w marcu br.) na stronie pojawią się nowe informacje.