Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju – Nabór I (szkic)

Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET oraz kształcenia ustawicznego) poprzez:
• opracowanie lub uaktualnienie oferty, w tym programów nauczania;
• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z państw-darczyńców;
• opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego/systemu edukacyjnego.
Projekty nastawione na opracowanie samej koncepcji strategii również będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Aktualności

Zobacz więcej

Data publikacji 2018.12.18

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Więcej

Data publikacji 2018.10.18

Spotkanie w Liechtensteinie

W dniach 4-6 września 2018 roku, braliśmy udział w spotkaniu Operatorów Programów (POs) oraz Partnerów Programu z Państw-Darczyńców (DPPs). Tematyka […]

Więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej

Aktualnie nie ma żadnych aktualności