dla kadry – Nabór I (szkic)

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:
• NA STUDIA – wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim;
• NA PRAKTYKĘ – wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji lub przedsiębiorstw na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZELNI
Trwające maksymalnie 6 tygodni mobilności:
• nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
• polskich pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji staży „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie;
• przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski i z Państw – Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelni przyjmującej.

Aktualności

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.04.11

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo, otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają […]

Więcej

Data publikacji 2019.04.08

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.08

Umowa w sprawie Programu Edukacja podpisana

8 marca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Ambasador Królestwa Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę w sprawie […]

Więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.04.15

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Agenda: kliknij tutaj Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.19

Seminarium bilateralne

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.06

Konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

Agenda: kliknij tutaj. Serdecznie zapraszamy na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata […]

Więcej