dla kadry – Nabór I (szkic)

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:
• NA STUDIA – wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim;
• NA PRAKTYKĘ – wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji lub przedsiębiorstw na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZELNI
Trwające maksymalnie 6 tygodni mobilności:
• nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
• polskich pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji staży „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie;
• przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski i z Państw – Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelni przyjmującej.

Aktualności

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.04.11

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo, otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają […]

Więcej

Data publikacji 2019.04.08

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.08

Umowa w sprawie Programu Edukacja podpisana

8 marca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Ambasador Królestwa Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę w sprawie […]

Więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.06.07

Spotkanie informacyjne w Białymstoku

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego […]

Więcej

Data publikacji 2019.06.05

Spotkanie informacyjne w Puławach

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na […]

Więcej

Data publikacji 2019.05.29

Spotkanie informacyjne w Katowicach

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na […]

Więcej