Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284
1.4 Wizyty przygotowawcze (dostępne po I naborze) – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

1.4 Wizyty przygotowawcze (dostępne po I naborze)

Bardzo ciekawym narzędziem dostępnym w Programie Edukacja są również wizyty przygotowawcze. Umożliwiają one wspólne ustalenie zakresu projektu z potencjalnymi instytucjami partnerskimi jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania wniosku aplikacyjnego, co znacząco zwiększa szansę nawiązania partnerstwa we właściwym projekcie oraz jego dopasowanie do faktycznych potrzeb każdej z zaangażowanych instytucji. Wnioski wynikające z takich wizyt mogą być też ważnym argumentem w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu.